Etusivu Kirjan sisällysluettelo Kirjan syntyhistoria Tarinoita ja muistoja Kotikylämatkakertomuksia Vanhoja valokuvia
KIRJAN SYNTYHISTORIAA


1990-luvun lopulla pidettiin Kivennapaseuran järjestämänä Kangasalla Kulttuurikeskus Äijälässä tilaisuus, jonka yhtenä pääaiheena oli Kivennavan kyläkirjat. Ensimmäiset kyläkirjat olivat jo tuolloin tekeillä. Paikalla olivat myös tammiselköiset Hopposen sisarukset Tapio Hopponen ja Katri Vainio. Kauko Ilonen ja Anneli Ilonen ”hututtivat” (suostuttelivat) heitä tekemään Tammiselän kyläkirjaa. Tapio ja Katri lupautuivatkin ryhtymään toimiin Tammiselän kyläkirjan aikaansaamiseksi.

Parin kolmen vuoden aikana pidettiin Tapion ja Katrin kutsumana useita palavereita, missä kartoitettiin tietolähteitä ja haastattelijoita sekä pohdittiin kirjan kattavuutta. Jo Lammin kihujen yhteydessä 1999 päätettiin Hannes Villasen ehdotuksesta tehdä yhteinen kirja naapurikylistä Tammiselästä ja Mustastapohjasta. Vaikka suunnittelupalavereihin tuli joskus vain kolme osallistujaa ja vaikka noissa ensimmäisissä keskusteluissa esitettiin myös näkemyksiä, että ”eipä noista vanhoista asioista kannattaisi enää kirjoitella...”, niin hanketta jatkettiin sisukkaasti.

Vuonna 2001 Jarmo Suokas sekä Maija Mattila ehdottivat Joutselän kylän ottamista mukaan samaan kirjaan ja loppujen lopuksi päädyttiin kokoamaan koko vanhan Joutselän koulupiirin seitsemän kylää samaan kirjaan. Tämä osoittautui myöhemmin todella onnistuneeksi ratkaisuksi, koska sitä kautta saatiin tietolähteitä lisättyä runsaasti ja mukaan tuli ratkaisevasti uusia aineiston kerääjiä kuten kirjan Lukijalle-luvussa on kerrottu.

Kun aineistoa oli tiedossa jo niin paljon, että kirjan toteuttamismahdollisuudet näyttivät hyvin realistisilta, päätettiin kirjan lopullista toimittamista ja kustantamista varten perustaa vuonna 2004 rekisteröity yhdistys Joutselkäläiset ry, jonka puheenjohtajaksi ja kirjatoimikunnan vetäjäksi valittiin Eeva Korjula.

Kirjan toimitushistoriassa on merkillepantavaa se, että kirjan rakenne ja sisällysluettelo muodostettiin vasta koostetun aineiston perusteella toimituksen loppuvaiheessa. Useamminhan tämäntyyppisten kirjojen rakenne ja sisällysluettelo päätetään alkuvaiheessa ja kerätään aineisto sisällysluettelon mukaisesti. Melko poikkeuksellista on varmaan myös se, että kirjan nimi ”Rajan pinnassa” sovittiin viimeisenä asiana ennen kirjan taittovaihetta.

Taidettiinpa kirjahankkeen aikana ajoittain noudattaa kivennapalaista sananpartta ”Aikaa meil on ja Muolaast toista tulloo...”, mutta kymmenen vuotta hankkeen ensiaskelten jälkeen meillä joka tapauksessa oli lokakuussa 2008 käsissämme painotuore kirja, johon voimme olla erittäinkin tyytyväisiä!Kari Hopponen

Lähteet: Tapio Hopposen, Katri Vainion ja Eeva Korjulan haastattelut


12.10.2014
Kun Joutselkäläiset ry:n tavoitteet olivat toteutuneet, yhdistyksen vuoden 2013 vuosikokous päätti lakkauttaa rekisteröidyn yhdistyksen ja jatkaa kokoontumisia vapaamuotoisesti. Yhdistyksen viimeinen hallitus päätti lahjoittaa jäljellä olevat kirjat Entiset Kivennapalaiset ry:lle, jolta siis kirjaa voi edelleen ostaa samojen kanavien kautta kuin aiemminkin ja joka nyt ylläpitää näitä nettisivuja. Yhdistyksen jäljellä olleet rahavarat lahjoitettiin Kivennapa-Säätiölle ja Rajan pinnassa-kirjan tekijänoikeudet lahjoitettiin Kivennapaseura ry:lle. Lakkauttamisen kaikki selvitystoimet on saatettu loppuun; Patentti- ja rekisterihallitus on 6.10.2014 merkinnyt yhdistysrekisteriin Joutselkäläiset ry:n purkautuneeksi.

KH
Entiset Kivennapalaiset ry / Joutselkäläiset